Temos planeado enviar entre 4 e 7 participantes galegos a cada destino así que non te preocupes estarás ben acompañado/a