No caso de que teñas que voltar a Galicia por causas de forza maior: enfermidade/morte de familiar ou oferta de traballo (esperamos que non se dea o primeiro caso) o noso seguro cubre o teu regreso anticipado. Se se trata de calqueira outra razón habería que falalo