Pois todo depende do teu perfíl. Se tes sorte e resultas seleccionado teras unha entrevista online coa entidade de acollida co fin de coñecerte e atoparte a empresa máis axeitada as túas características. Podemosche adiantar que a maioria das empresas son pemes que xa teñen experiencia acollendo xente de fora.