Durante todo o proxecto terás un tutor galego (do Xeración Team) e outro da entidade de acollida cos que terás comunicación directa. No caso de que xurdise calqueira problema ámbolos dous tentarán resolvelo o antes posible